Yleiskuvaus


Suunnittelutehtävän sisällön yleiskuvaus

Sähkötoimisto Raimo Pehkonen Oy:n toiminta kattaa seuraavat suunnittelun osa-alueet.

Suunnittelu taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE12 mukaan:

A Tarveselvitys

B Hankesuunnittelu

C Suunnittelun valmistelu

D Ehdotussuunnittelu

E Yleissuunnittelu

F Rakennuslupatehtävät

G Toteutussuunnittelu

I Rakentaminen

Rakennusaikaiset tehtävät
– valvonta
– käytön suunnittelu
– koulutus

Tarkastukset
– asennustarkastukset
– vastaanotto- ja takuutarkastukset

– määräaikaistarkastukset

Kustannusarviot
Määrälaskenta