Yleiskuvaus


Suunnittelutehtävän sisällön yleiskuvaus

Sähkötoimisto Raimo Pehkonen Oy:n toiminta kattaa seuraavat suunnittelun osa-alueet.

Suunnittelu
– hankesuunnittelu                                                  TATE 95 / 2
– luonnossuunnittelu                                              TATE 95 / 3
– toteutussuunnittelu                                              TATE 95 / 4
– asennussuunnittelmat                                          TATE 95 / 4.2
– loppudokumentointi                                             TATE 95 / 7.15

Rakennusaikaiset tehtävät                                      TATE 95 / 5
– valvonta
– käytön suunnittelu
– koulutus

Tarkastukset
– asennustarkastukset
– vastaanotto- ja takuutarkastukset

– määräaikaistarkastukset

Kustannusarviot
Määrälaskenta