Laatupolitiikka

 
1. Tärkeimpänä periaatteenamme on pitää aina lupauksemme ja tekemiemme suunnitelmien taso asiakkaille lisäarvoa tuottavina
 
2. Toimintamme perusta on avoimmuus, yhteistyö ja rehellisyys
 
3. Tavoitteenamme on olla ammatillisesti kehityksen kärjessä
 
4. Suunnitteluosaamisemme ajanmukaisilla menetelmillä on suomalaista huipputasoa
 
5. Välitön rehellinen palaute virheistä luo perustan toiminnan parantamiselle
 
6. Panostamme suunnittelutietämyksen kehityksen vaatiman ammattitaidon ylläpitämiseen huipputasolla
 
7. Kehitystyömme perustuu jatkossakin jatkuviin suhteisiin vaativien asiakkaiden kanssa